Архів 2016 2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні-лютому 2016 року

(відсотків)

__________________________

 

Лютий 2016 до

січня 2016

Лютий 2016 до лютого 2015

Січень – лютий 2016 до січня – лютого 2015

Промисловість

141,2

125,2

113,1

Добувна та переробна промисловість

158,0

134,9

117,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

224,5

280,6

231,8

Переробна промисловість

157,9

134,8

117,7

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

160,0

151,8

124,8

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

121,5

120,2

118,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

366,2

179,1

143,7

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

111,3

80,6

72,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

146,5

108,3

103,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

132,0

133,5

128,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

224,6

154,3

137,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

93,8

93,3

98,6

 

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.