Архів

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень-лютий 2015 року

 (відсотків)

 

Лютий  2015р. до

січня 2015р.

Лютий 2015р. до

лютого 2014р.

Січень-лютий 2015р. до

січня-лютого- 2014р.

Промисловість

112,1

85,4

83,9

Добувна та переробна промисловість

114,6

81,2

79,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

133,3

72,4

126,6

Переробна промисловість

114,6

81,2

79,4

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

102,0

97,7

105,5

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

117,4

63,4

63,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

170,5

111,4

93,1

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

90,4

78,1

89,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

130,6

90,2

87,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

122,1

82,6

82,6

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

152,1

96,0

97,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

104,5

103,7

102,9

 

____________________

1 Дані конфіденційні згідно до Закону України "Про державну статистику".