Архів  2017 2016 2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні 2017 року

(відсотків)

 

Січень 2017р.

до

грудня 2016р.

Січень  2017р.

до

 січня 2016р.

Промисловість

65,9

124,5

Добувна та переробна промисловість

61,8

132,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

60,0

60,0

Переробна промисловість

61,8

132,2

з неї

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

66,1

143,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

78,1

105,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

64,5

97,2

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

22,1

27,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

47,6

133,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

86,7

123,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

58,7

125,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

99,2

96,7

__________________________

 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.