Архів 2016 2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень 2016 року

(відсотків)

 

Січень 2016

до грудня 2015

Січень 2016

до січня 2015

Січень 2015

до січня 2014

Промисловість

65,6

97,8

82,3

Добувна та переробна промисловість

57,6

95,8

77,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

49,4

166,7

0,0

Переробна промисловість

57,7

95,8

77,4

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

62,9

93,0

114,5

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

59,4

116,8

64,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

62,6

90,8

72,7

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

59,8

65,5

104,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

49,8

97,5

83,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

83,0

123,1

83,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

43,5

111,1

99,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

106,2

104,0

102,0

__________________________

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.