Архів: 2012|2011|2010|2009|2008

Інвестиції та будівельна діяльність

 

Капітальні  інвестиції за січень-березень 2012 року

 

 

Освоєно (використано)

тис.грн.

з них на капітальний ремонт

Усього

1578057

65774

Інвестиції в матеріальні активи

1541848

65774

житлові будівлі

461742

10693

нежитлові будівлі

186909

31578

інженерні споруди

368978

9386

машини, обладнання та інвентар

387501

4719

транспортні засоби

62369

6708

земля

119

Х

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

4455

інші матеріальні активи

69775

2690

Інвестиції в нематеріальні активи

36209

з них

 

 

програмне забезпечення та бази

даних

19862

права на комерційні позначення,

об’єкти промислової власності,

авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

12627