Архів: 2012|2011|2010|2009|2008

Інвестиції та будівельна діяльність

 

Капітальні  інвестиції за січень-грудень 2012 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

з них на капітальний ремонт

Усього

13230271

499902

Інвестиції в матеріальні активи

13095287

499892

житлові будівлі

2286397

25959

нежитлові будівлі

1335373

243564

інженерні споруди

6473138

138720

машини, обладнання та інвентар

2073128

35740

транспортні засоби

609349

44169

земля

26213

х

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

64883

інші матеріальні активи

226806

11740

Інвестиції в нематеріальні активи

134984

10

програмне забезпечення та бази даних

86489

10

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

32845