Архів: 2012|2011|2010|2009|2008

Інвестиції та будівельна діяльність

 

Капітальні  інвестиції за січень-вересень 2012 року

 

 

Освоєно (використано)

тис.грн.

з них на капітальний ремонт

Усього

8144545

314965

Інвестиції в матеріальні активи

8049599

314961

житлові будівлі

1552434

24361

нежитлові будівлі

1009225

161316

інженерні споруди

3683851

65763

машини, обладнання та інвентар

1276753

21152

транспортні засоби

301049

35765

земля

15803

х

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

44021

інші матеріальні активи

166463

6604

Інвестиції в нематеріальні активи

94946

4

з них

 

 

програмне забезпечення та бази

даних

53560

4

права на комерційні позначення,

об’єкти промислової власності,

авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

28957