Архів: 2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів у січнігрудні 2020 року1

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

16977021

100,0

інвестиції у матеріальні активи

16729224

98,5

житлові будівлі

2340162

13,8

нежитлові будівлі

3031699

17,9

інженерні споруди

4177151

24,6

машини, обладнання та інвентар

5144415

30,3

транспортні засоби

1530352

9,0

земля

12700

0,1

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

27743

0,1

інші матеріальні активи

465002

2,7

інвестиції у нематеріальні активи

247797

1,5

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

191178

1,1

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

25140

0,1

____________________

1 Дані попередні та можуть бути переглянуті. Про уточнення інформації буде повідомлено додатково на вебсайтах Держстату та Головного управління статистики в Одеській області.