Архів: 2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів у січні–грудні 2019 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

20648875

100,0

інвестиції у матеріальні активи

19847926

96,1

житлові будівлі

2874107

13,9

нежитлові будівлі

5279163

25,5

інженерні споруди

2802506

13,6

машини, обладнання та інвентар

6354389

30,8

транспортні засоби

1799338

8,7

земля

42758

0,2

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

36540

0,2

інші матеріальні активи

659125

3,2

інвестиції у нематеріальні активи

800949

3,9

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

370322

1,8

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

16642

0,1