Архів: 2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів у січні–грудні 2018 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

21039681

100,0

інвестиції у матеріальні активи

20727939

98,5

житлові будівлі

2742261

13,0

нежитлові будівлі

4397013

20,9

інженерні споруди

3387807

16,1

машини, обладнання та інвентар

7284126

34,6

транспортні засоби

2289248

10,9

земля

82727

0,4

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

41129

0,2

інші матеріальні активи

503628

2,4

інвестиції у нематеріальні активи

311742

1,5

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

181938

0,9

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

45961

0,2