Архів: 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

 Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів у січні-грудні 2017 року

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

загального обсягу

з них на капітальний ремонт

Усього

20022721

100,0

3109628

інвестиції в матеріальні активи

19747613

98,6

3109628

житлові будівлі

2353824

11,8

585770

нежитлові будівлі

3936552

19,6

1157278

інженерні споруди

3160727

15,8

1142550

машини, обладнання та інвентар

7396379

36,9

147184

транспортні засоби

2138646

10,7

62541

земля

79023

0,4

х

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

54425

0,3

351

інші матеріальні активи

628037

3,1

13954

інвестиції в нематеріальні активи

275108

1,4

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

171085

0,9

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

47833

0,2