Архів: 2016|2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

 Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів січні-грудні 2016 року

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій у січні–грудні 2016

тис.грн

у % до

загального обсягу

Усього

14987835

100,0

інвестиції в матеріальні активи

14684896

98,0

житлові будівлі

1633600

10,9

нежитлові будівлі

3065658

20,5

інженерні споруди

2345294

15,6

машини, обладнання та інвентар

5742261

38,3

транспортні засоби

1350752

9,0

земля

107158

0,7

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

52918

0,4

інші матеріальні активи

387255

2,6

інвестиції в нематеріальні активи

302939

2,0

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

276766

1,8

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

17436

0,1