Архів: 2014|2013|2012|2011|2010

Інвестиції та будівельна діяльність

Капітальні інвестиції за видами активів

за січень–грудень 2014 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

загального обсягу

Усього

8451402

100,0

Інвестиції в матеріальні активи

8317372

98,4

житлові будівлі

1491642

17,6

нежитлові будівлі

1289926

15,3

інженерні споруди

2063835

24,4

машини, обладнання та інвентар

2817654

33,3

транспортні засоби

414810

4,9

земля

15999

0,2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

40660

0,5

інші матеріальні активи

182846

2,2

Інвестиції в нематеріальні активи

134030

1,6

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

56286

0,7

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

31823

0,4