Архів: 2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів у січнівересні 2020 року1

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

10566790

100,0

інвестиції у матеріальні активи

10376201

98,2

житлові будівлі

1677872

15,9

нежитлові будівлі

2000736

18,9

інженерні споруди

1983555

18,8

машини, обладнання та інвентар

3596045

34,0

транспортні засоби

808461

7,7

земля

3863

0,0

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

18080

0,2

інші матеріальні активи

287589

2,7

інвестиції у нематеріальні активи

190589

1,8

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

150932

1,4

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

24313

0,2

____________________

1 Дані попередні та можуть бути переглянуті. Про уточнення інформації буде повідомлено додатково на вебсайтах Держстату та Головного управління статистики в Одеській області.