Архів: 2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів у січні–вересні 2019 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

13776296

100,0

інвестиції у матеріальні активи

13090452

95,0

житлові будівлі

2024834

14,7

нежитлові будівлі

3454709

25,1

інженерні споруди

1614468

11,7

машини, обладнання та інвентар

4340259

31,5

транспортні засоби

1171009

8,5

земля

14809

0,1

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

19942

0,1

інші матеріальні активи

450422

3,3

інвестиції у нематеріальні активи

685844

5,0

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

281238

2,0

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

8598

0,1