Архів: 2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів у січні–вересні 2018 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

14559112

100,0

Інвестиції у матеріальні активи

14376965

98,7

житлові будівлі

1895794

13,0

нежитлові будівлі

3077223

21,1

інженерні споруди

2176407

14,9

машини, обладнання та інвентар

5156201

35,4

транспортні засоби

1698173

11,7

земля

46428

0,3

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

19748

0,1

інші матеріальні активи

306991

2,1

Інвестиції у нематеріальні активи

182147

1,3

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

110500

0,8

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

22770

0,2