Архів: 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

 Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів у січні-вересні 2017 року

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

загального обсягу

з них на капітальний ремонт

Усього

12284820

100,0

1504026

інвестиції в матеріальні активи

12127245

98,7

1504026

житлові будівлі

1399756

11,4

283742

нежитлові будівлі

2327556

18,9

541664

інженерні споруди

1625381

13,2

563874

машини, обладнання та інвентар

4793137

39,0

61288

транспортні засоби

1529976

12,5

40276

земля

37480

0,3

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

26186

0,2

351

інші матеріальні активи

387773

3,2

12831

інвестиції в нематеріальні активи

157575

1,3

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

104557

0,9

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

25313

0,2