Архів: 2016|2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

 Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів у січні вересні 2016 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

загального обсягу

Усього

9132618

100,0

Інвестиції в матеріальні активи

8960073

98,1

житлові будівлі

1069400

11,7

нежитлові будівлі

1964858

21,5

інженерні споруди

1181214

12,9

машини, обладнання та інвентар

3495280

38,3

транспортні засоби

864870

9,5

земля

96637

1,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

32120

0,3

інші матеріальні активи

255694

2,8

Інвестиції в нематеріальні активи

172545

1,9

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

155733

1,7

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

9240

0,1