Архів: 2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів у січнічервні 2020 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

6328739

100,0

інвестиції у матеріальні активи

6199806

98,0

житлові будівлі

1295172

20,5

нежитлові будівлі

1244544

19,7

інженерні споруди

1173423

18,5

машини, обладнання та інвентар

1992488

31,5

транспортні засоби

350039

5,5

земля

3814

0,1

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

14366

0,2

інші матеріальні активи

125960

2,0

інвестиції у нематеріальні активи

128933

2,0

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

114770

1,8

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

5588

0,1