Архів: 2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів у січні–червні 2019 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

8100631

100,0

інвестиції у матеріальні активи

7623232

94,1

житлові будівлі

1240696

15,3

нежитлові будівлі

1820740

22,5

інженерні споруди

885055

10,9

машини, обладнання та інвентар

2499072

30,8

транспортні засоби

869748

10,7

земля

5463

0,1

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

13528

0,2

інші матеріальні активи

288930

3,6

інвестиції у нематеріальні активи

477399

5,9

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

86974

1,1

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

5839

0,1