Архів: 2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів у січні–червні 2018 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

8291442

100,0

Інвестиції у матеріальні активи

8187383

98,7

житлові будівлі

1147288

13,8

нежитлові будівлі

1908025

23,0

інженерні споруди

896109

10,8

машини, обладнання та інвентар

3036109

36,6

транспортні засоби

985944

11,9

земля

24309

0,3

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

14746

0,2

інші матеріальні активи

174853

2,1

Інвестиції у нематеріальні активи

104059

1,3

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

59592

0,7

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

18303

0,2