Архів: 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

 Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів у січні-червні 2017 року

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

загального обсягу

з них на капітальний ремонт

Усього

6689147

100,0

701273

інвестиції в матеріальні активи

6595653

98,6

701273

житлові будівлі

788093

11,8

151940

нежитлові будівлі

1282718

19,2

262877

інженерні споруди

889064

13,3

227334

машини, обладнання та інвентар

2549746

38,1

27078

транспортні засоби

782033

11,7

21833

земля

30103

0,4

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

15242

0,2

303

інші матеріальні активи

258654

3,9

9908

інвестиції в нематеріальні активи

93494

1,4

з них

 

 

 

програмне забезпечення та бази даних

70893

1,1

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

18790

0,3