Архів: 2016|2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

Економічна статистика / Економічна діяльність / Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів у січні червні 2016 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

загального обсягу

Усього

4543562

100,0

Інвестиції в матеріальні активи

4420345

97,3

житлові будівлі

591828

13,0

нежитлові будівлі

770266

17,0

інженерні споруди

615941

13,6

машини, обладнання та інвентар

1829944

40,3

транспортні засоби

388338

8,5

земля

72556

1,6

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

24254

0,5

інші матеріальні активи

127218

2,8

Інвестиції в нематеріальні активи

123217

2,7

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

109728

2,4

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

6414

0,1