Архів: 2015|2014|2013|2012|2011|2010

Економічна статистика / Економічна діяльність / Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів

за січень–червень 2015 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

загального обсягу

Усього

2841562

100,0

Інвестиції в матеріальні активи

2801335

98,6

житлові будівлі

488722

17,2

нежитлові будівлі

541197

19,0

інженерні споруди

456907

16,1

машини, обладнання та інвентар

1015918

35,7

транспортні засоби

212950

7,5

земля

4973

0,2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

16318

0,6

інші матеріальні активи

64350

2,3

Інвестиції в нематеріальні активи

40227

1,4

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

27375

1,0

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

9389

0,3