Архів: 2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів у січні–березні 2020 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

2990373

100,0

інвестиції у матеріальні активи

2943019

98,4

житлові будівлі

829666

27,7

нежитлові будівлі

480276

16,1

інженерні споруди

589625

19,7

машини, обладнання та інвентар

855529

28,6

транспортні засоби

128141

4,3

земля

к

к

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

к

к

інші матеріальні активи

51054

1,7

інвестиції у нематеріальні активи

47354

1,6

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

39881

1,3

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

4906

0,2

_____________

к – Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.