Архів: 2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів у січні–березні 2019 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

3689943

100,0

інвестиції у матеріальні активи

3265097

88,5

житлові будівлі

499147

13,5

нежитлові будівлі

702483

19,1

інженерні споруди

295578

8,0

машини, обладнання та інвентар

1237336

33,5

транспортні засоби

394818

10,7

земля

4116

0,1

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

6378

0,2

інші матеріальні активи

125241

3,4

інвестиції у нематеріальні активи

424846

11,5

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

46326

1,3

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

3334

0,1