Архів: 2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів у січні–березні 2018 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

3095636

100,0

Інвестиції у матеріальні активи

3041029

98,2

житлові будівлі

346414

11,2

нежитлові будівлі

706971

22,8

інженерні споруди

264890

8,6

машини, обладнання та інвентар

1316538

42,5

транспортні засоби

333210

10,8

земля

5171

0,2

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

4205

0,1

інші матеріальні активи

63630

2,0

Інвестиції у нематеріальні активи

54607

1,8

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

30319

1,0

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

13310

0,4