Архів: 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

 Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів січні-березні 2017 року

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

загального обсягу

Усього

2798756

100,0

інвестиції в матеріальні активи

2783204

99,4

житлові будівлі

350447

12,5

нежитлові будівлі

545753

19,5

інженерні споруди

370767

13,3

машини, обладнання та інвентар

1137075

40,6

транспортні засоби

255787

9,1

земля

20619

0,7

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

9489

0,4

інші матеріальні активи

93267

3,3

інвестиції в нематеріальні активи

15552

0,6

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

11019

0,4

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

3732

0,1