Архів: 2016|2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

Економічна статистика / Економічна діяльність / Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів у січні березні 2016 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

загального обсягу

Усього

1660217

100,0

Інвестиції в матеріальні активи

1589840

95,8

житлові будівлі

213235

12,8

нежитлові будівлі

244334

14,7

інженерні споруди

176191

10,6

машини, обладнання та інвентар

661531

39,9

транспортні засоби

201306

12,1

земля

30922

1,9

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

7867

0,5

інші матеріальні активи

54454

3,3

Інвестиції в нематеріальні активи

70377

4,2

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

66497

4,0

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

1480

0,1