Архів: 2015|2014|2013|2012|2011|2010

Економічна статистика / Економічна діяльність / Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів

за січень–березень 2015 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

загального обсягу

Усього

1183906

100,0

Інвестиції в матеріальні активи

1169234

98,8

житлові будівлі

204009

17,2

нежитлові будівлі

232574

19,7

інженерні споруди

220058

18,6

машини, обладнання та інвентар

382067

32,3

транспортні засоби

66062

8,3

земля

98542

0,4

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

3736

0,3

інші матеріальні активи

23929

2,0

Інвестиції в нематеріальні активи

14672

1,2

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

12499

1,0

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

2059

0,2